On-line planowanie optymalnych tras dojazdowych

Reguły

Zielony punk – magazyn.

Szare punkty – klienci.

Liczba w środku – liczba jednostek ładunku.

Zadanie: uwzględniając parametry samochodu splanować trasy dojazdowe dla odwiedzania wszystkch klientów za minimalnej ogólnej wartości.

Po skończeniu planowania zobaczycie trasy, wyliczone Abm Rinkai TMS oraz różnicę w odsetkach.

Dla czyszczenia okienek planowania prosimy nacisnąć przycisk “#”

Upewnijcie się w skuteczności ABM Rinkai TMS


ZAMÓWIĆ KALKULACJĘ MOZLIWEJ OSZCZĘDNOŚCI ORAZ AUDYT TRAS

Wysłać zlecenie