ABM Cloud

Firma ABM Cloud specjalizuje się na opracowaniu i wdrożeniu programów w chmurze z automatyzacji zarządzania składnikami łańcuchu dostaw: zapasami, transportem, handlem. Główny cel – maksymalizacja zysku klienta.

O firmie

Grupa ABM Cloud jest zaprezentowana w Ukrainie, Litwie i innych krajach Europy.

ABM Cloud jest ekskluzywnym partnerem czeskiej firmy Rinkai s.r.o. na terytorium Ukrainy, Polski, Kazachstanu, Baiłorusi, Gruzji, Bułgarii oraz Mołdowy. Aktywnie rozwijamy relacje z klientami w tych krajach.

Pracując w systemie ABM Rinkai TMS klienci wykorzystują najlepsze europejskie doświadczenie.

Indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta pomaga najbardziej skutecznie rozwiązywać zadania, powiązane z logistyką transportową.

Jesteśmy otwarci do współpracy i rzetelnie analizujemy potrzeby naszych klientów i partnerów.

Dlaczego my

Wielolenie doświadczenie w doradztwie, opracowaniu i wdrożeniu IT-systemów.

Ścisłe terminy wdrożenia oraz szybka opłacalność systemów.

Płaca wyłącznie za wykorzystywanie. Systemy ABM Cloud są w chmurze, pracują według modelu SaaS.

Dostęp z jakiegokolwiek punktu świata. Systemy pracują na urządzeniach mobilnych.

Nasze kompetencje

Zarządzanie zapasami w jakim kolwiek składniku łańćuchu dostaw, optymalizacja pracy z zapasami.Szczegóły…

Automatyzacja zarządzania handlem detalicznym we współczesnym systemie, kalkulacja towarów. Zarządzanie zakupami i asortymentem przez Internet. Minimum inwestycji oraz nakładów. Szczegóły…

Zautomatyzowany system zarządzania transportem oraz logistyka transportowa na magazynie albo firmie logistycznej. Szczegóły…

Skuteczne zarządzanie zakupami oraz optymalizacja zapasów dla handlu detalicznego. Kontrola produkcji za pomocą Dynamicznego zarządzania buforem. Szczegóły…

Wśród klientów

Pracujemy z wieloma skutecznymi firmami. Nasze usługi pomagają pracować bardziej efektywnie.