Program dla spedycji

Program dla spedycji ABM Rinkai TMS pomyślnie zarekomendował siebie w pracy dystrybutorów spożywczych i niespożywczych, przedsiębiorstw produkcyjnych ze swoją dystrybucją, sklepów z dostawą, usług dostawy kurierskiej i w innych sferach biznesu, w których trzeba codziennie planować trasy dostaw. Rozpatrzymy, w jaki sposób program dla spedycji ABM Rinkai TMS przyczynił się do poprawy rentowności producenta ze swoja dystrybucją. Zakres działalności – produkty mleczne.

Produkcja i dostawa artykułów żywnościowych, to zawsze aktualny i zabezpieczony popytem rodzaj biznesu. Lecz we współczesnych warunkach marża w branży jest niska ze względu na różne czynniki: państwowa regulacja cen, siła nabywcza ludności, rosnąca konkurencja i inne. Dlatego najbardziej właściwą drogą podwyższenia opłacalności takiego biznesu i zwiększenia dochodu jest redukcja kosztów, a w szczególności jednej z największych pozycji kosztów w dystrybucji — kosztów transportowych. Lecz w jaki sposób zmniejszyć wydatki na transport i jednocześnie nie spowodować szkód w efektywności dostaw? I do tego uwzględnić wszystkie specyficzne warunki charakterystyczne dla branży:

 1. Wąskie okna czasowe dostaw. Wszyscy klienci chcą świeże produkty od samego rana, maksymalnie do południa.
 2. Niestabilne zamówienia. Bezpośrednio zależy od siły nabywczej ludności, zachowania konkurentów itd.: dziś do punktu handlowego dystrybutor wiezie 300 kg, a jutro punkt zamawia 1 kg, lecz produkty wszystko jedno są dostarczane, ponieważ dystrybutor nie chce tracić lojalnego klienta.
 3. Kolejki na rozładunek w dużych supermarketach i krajowych sieciach handlowych. Samochód może stać w kolejce od 10 minut do 1,5 godziny, w wyniku czego spóźnić się do następnych klientów.

Jak uwzględnić wszystkie czynniki przy planowaniu tras dostaw? Jak zdążyć do wszystkich klientów, wykorzystując istniejące zasoby i przy tym utrzymać się w granicach budżetu na logistykę?

Stary schemat statycznych tras jest już nieaktualny ze względu na niestabilność zamówień, stałego dodawania Działem Handlowym nowych punktów handlowych itd. Na codzienne opracowanie tras dla jutrzejszej dostawy jest mało czasu, ponieważ Dział Handlowy rejestruje zamówienia do ostatniego, a wniosek na produkcję/dostawcy trzeba rejestrować zawczasu, żeby produkty dla bardziej wczesnych tras były wyładowywane w pierwszą kolej.

Program dla spedycji ABM Rinkai TMS

Program dla spedycji ABM Rinkai TMS jest doskonałym rozwiązaniem dla tak złożonego zadania. System oprócz rozwiązywania powyższych problemów, pozwala:

 • Zaplanować wszystkie trasy przez naciśnięcie 1 przycisku w ciągu 5 minut, i zaproponować zestawy najbardziej opłacalnych tras.
 • Uwzględnić przy tym wszystkie ograniczenia i życzenia klientów.
 • Zaangażować minimum środków transportowych bez powodowania szkód w efektywności dostaw.
 • Zawiadomić klientów o czasie przyjazdu środka transportowego.
 • W przypadku uszkodzenia samochodu lub awarii, operatywnie dokonać nowego podziału ładunku.
 • Monitorować on-line wykonywanie tras i status dostaw.

Program dla spedycji ABM Rinkai TMS umożliwił firmie-dystrybutorowi produktów mlecznych osiągnąć następujące wyniki:

 • Zmniejszenie ogólnej liczby zaangażowanych samochodów o 13%.
 • Zmniejszenie zużycia paliwa na 1 tonę dostarczanych produktów o 13%.
 • Zmniejszenie powtórnego przebiegu (odchyleń od trasy) o 10%, ze względu na kontrolę i analizę plan-faktu.
 • Podwyższenie poziomu obsługi. Maksymalny czas przyjazdu samochodu do klienta zmniejszył się o 2 godziny.
 • Optymalizacja pracy magazynu. System wydaje dokładną kolejność ładowania samochodów i czas ładowania, wyjazdu.